Αγαπημένε Επισκέπτη…

Καλώς ήρθες στο ευτοπία health club,

Πριν ξεκινήσεις να βιώνεις την εμπειρία του ευτοπία health club, σου γνωστοποιώ τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μου. Με βάση τους όρους αυτούς διαθέτω όλα μου τα προϊόντα (φυσικά και ψηφιακά) και τις υπηρεσίες μου όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα www.eutopiahealthclub.gr.

Σε παρακαλώ να διαβάσεις προσεκτικά τους όρους αυτούς και να σιγουρευτείς ότι τους έχεις κατανοήσει και τους αποδέχεσαι πλήρως, πριν προβείς στην υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μου. Πρόκειται ουσιαστικά για μία σύμβαση μεταξύ μας. Αν δεν συμφωνείς με τους όρους χρήσης που θα βρεις πιο κάτω, οφείλεις να μην κάνεις χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μου, του περιεχομένου της καθώς και του ηλεκτρονικού μου καταστήματος.

Να θυμάσαι ότι οι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, σε παρακαλώ  να ελέγχεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεσαι και τις τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Φυσικά, τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων, δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχεις ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η εταιρεία ευτοπία health club έχει αποδεχτεί.

Αφού διαβάσεις προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, η επίσκεψή σου  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

Δες αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο εδώ.

Επιχείρηση:

Επωνυμία: Γρηγόρης Τζενετίδης

Διεύθυνση: Πλατεία ειρήνης 17, 69 132 Κομοτηνή

Τηλ.: +30 2531 021310

ΑΦΜ: 801797135, ΔΟΥ Κομοτηνής

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Δεσμεύομαι ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνομαι και δεν δεσμεύομαι από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούμαι να προβώ σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθώ την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα www.eutopiahealthclub.gr λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των γενικώς αποδεκτών μέτρων ασφαλείας, όμως δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είτε πρόκειται για πληροφορίες είτε για υπηρεσίες, θα παρέχονται με τρόπο αδιάλειπτο, ούτε ότι η ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων συνδέεται αυτή με τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε χρήστη και θα παρέχονται χωρίς επιζήμιες/κακόβουλες εφαρμογές που είναι δυνατόν να εγκατασταθούν εν αγνοία μoυ.

Δεν φέρω καμία ευθύνη για ζημία η οποία προκύψει από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων λόγω συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου μου (π.χ. βλάβες δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λ.π.)

Δεν ευθύνομαι για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των συνδέσμων παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners», που είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εντός της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δωρεάν οδηγών, ebooks, samples και γενικά όλων των αρχείων αυτού του website, αποτελεί πνευματική μου ιδιοκτησία και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης, αναμετάδοσης ή απομίμησης άνευ ρητής συναινέσεως.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα eutopiahealthclub.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά δεδομένα – Συλλογή – Επεξεργασία – Δήλωση απορρήτου

Μπορείς να επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μου χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτεις την ταυτότητά σου, εκτός αν το επιθυμείς. Για την έναρξη, όμως, μεταξύ μας συναλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σου στοιχείων. Για να παραγγείλεις κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μου, θα σου ζητήσω το πλήρες ονοματεπώνυμο, το e-mail, τη διεύθυνση σου, τη διεύθυνση σου, αριθμό τηλεφώνου κ.ά. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι ακολουθώ απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Δεν αποκαλύπτω σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιώ ούτε χρησιμοποιώ ως αντικείμενο εκμετάλλευσης τα στοιχεία που μου δίνεις. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών μου, την ενημερωτική σου υποστήριξη, την επιλογή του περιεχομένου που σου προσφέρεται, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές σου προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σου σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.eutopiahealthclub.gr, την ενημέρωσή σου σχετικά με νέες προσφορές προϊόντων, νέων, υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ’ εξαίρεση μπορώ να γνωστοποιήσω τις προσωπικές πληροφορίες που μου παρέχεις στις εξής περιπτώσεις:

– Με τη ρητή σου συγκατάθεση για την με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών σου στοιχείων. Φυσικά τη συγκατάθεση αυτή μπορείς να την ανακαλέσεις ελεύθερα οποτεδήποτε.

– Προς τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.eutopiahealthclub.gr και που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση παραγγελίας σου. (π.χ. ταχυμεταφορές)

– Εάν απαιτηθεί από το νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Μπορώ να αλλάξω ανά πάσα στιγμή τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να τις προσαρμόσω στις μελλοντικές επεκτάσεις ή λοιπές τροποποιήσεις της ιστοσελίδας ή των μεμονωμένων υπηρεσιών. Δικαιούσαι όμως ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις τη διαγραφή, διόρθωση ή συμπλήρωση των αποθηκευμένων δεδομένων που σε αφορούν.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σου δεδομένων ως χρήστη των υπηρεσιών του www.eutopiahealthclub.grυπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος.

Αυτό το κείμενο αποτελεί Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών, και μελών από την ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα www.eutopiahealthclub.gr.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η επιχείρηση του Γρηγόρη Τζενετίδη και το www.eutopiahealthclub.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείς από τη χρήση της ιστοσελίδας, στην οποία προβαίνεις με δική σου πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Ασφάλεια

Δεν αποθηκεύω με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας online πληρωμής, μεταφέρεσαι αυτόματα σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά στην τράπεζα Πειραιώς που επέλεξα, η οποία αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και μας ειδοποιεί όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες σχετικά με το περιεχόμενο ή την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας www.eutopiahealthclub.gr, αυτές θα επιλύονται φιλικά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αυτό δεν είναι εφικτό, όπως και στην αντιμετώπιση ανάγκης ερμηνείας των παραπάνω όρων χρήσης, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια της Κομοτηνής (Ελλάδα).

Σε ευχαριστώ για τον αμοιβαίο σεβασμό της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Μ. Γιαννακίδου
Business Owner

Κομοτηνή, 01/09/2022